Altijd Nieuwsgierig

Onze ideeën en inzichten

Vertrouw me

CONSUMENT EN MERKEN, NIEUWS, TRENDS EN INZICHTEN

Hoe winnen vrouwen het vertrouwen van ondernemingen? En hoe verkrijgen merken het vertrouwen van vrouwen? De IWEC – International Women’s Entrepreneurial Challenge – organiseert binnenkort een congres in Brussel. Laten we hier, in onze snel...

Hoe winnen vrouwen het vertrouwen van ondernemingen? En hoe verkrijgen merken het vertrouwen van vrouwen?

De IWEC – International Women’s Entrepreneurial Challenge – organiseert binnenkort een congres in Brussel. Laten we hier, in onze snel veranderende wereld, de rol van vrouwen in directiefuncties onderzoeken. Waarom genieten ze nu meer vertrouwen? Wat zijn de uitzichten? We bespreken ook even een sector die zulke beginselen al een tijd toepast. En wij bekijken ten slotte het standpunt van de vrouwelijke consument en wat haar aanzet voor een of ander merk te kiezen.

Kloof
De 16e editie van de ‘Edelman Trust Barometer’ toont hoe diep de kloof is geworden tussen een goed geïnformeerd publiek en de rest van de bevolking, wat betreft het vertrouwen in instellingen, regeringen, de media, NGO’s en ondernemingen. Het vertrouwen stijgt binnen de elites, maar de massa blijft sceptisch. Deze ongeziene kloof resulteert uit ongelijkheden in inkomsten en toekomstuitzichten. Het gebrek aan vertrouwen is ook het resultaat van het gedrag van politici die eerder angst zaaien dan oplossingen aanbieden.
Ondanks het scepticisme wordt algemeen aanvaard dat vooral ondernemingen in staat zijn het verlies aan vertrouwen te overwinnen en tegelijk waarde te blijven creëren. De bevolking oordeelt dat de ondernemingen vaardiger zijn dan de overheid en de NGO’s bij het bijbenen van de snelle veranderingen. Bovendien reageert het publiek positief tegenover bedrijfsleiders die beweren dat ze winst willen combineren met een bijdrage aan de samenleving. Een dergelijke positionering versterkt de rol van de vrouwen, van wie vaak wordt aangenomen dat ze van meer eerbied getuigen in de omgang met mensen. Uit de enquête blijkt bovendien dat gezag en invloed niet langer een monopolie zijn van enkele opiniemakers. Deze beïnvloedingsrol ligt nu bij de massa’s, die de standpunten van de pers links laten liggen ten voordele van online gemeenschappen. De mensen gaan er vanuit dat hun vrienden, hun naasten en mensen die op hen lijken de meest geloofwaardige bron van informatie zijn. Een arbeidskracht op drie heeft geen vertrouwen meer in zijn werkgever. Anderzijds worden werknemers door hun collega’s vaak als geloofwaardige woordvoerders beschouwd. De ondernemingen zouden dus meer plaats moeten ruimen voor vrouwen in directiefuncties, als woordvoersters of medewerksters, want ze zijn schitterende ambassadrices.
Nu vertrouwen en gezag aan flarden scheuren, gaan nieuwe uitzichten open voor leiderschap, maar dan wel met een andere aanpak, die het belang van actie, waarden, inzet en employee advocacy ten volle erkent. Richard Edelman, Voorzitter en CEO van Edelman, licht dit toe: “Het vertrouwen in instellingen en in hun actievrijheid resulteert niet meer automatisch van een hiërarchie of een titel. Vandaag moet je het vertrouwen winnen.” Wanneer we dan beseffen dat vrouwen in de raden van bestuur van nagenoeg alle Europese organisaties zwaar ondervertegenwoordigd zijn (1), dan moeten we toegeven dat zij een meer leidinggevende rol zouden moeten spelen, ongeacht hun plaats in de hiërarchie.

Voorbeeldige directie
Het IWEC congres bespreekt binnenkort de uitdagingen van het vrouwelijke ondernemerschap. Dit verwijst meteen naar het succes van familiebedrijven. In 2015 bevestigde een d’EY-studie (2) dat “de grootste en meest duurzame familiebedrijven ter wereld meer plaats voorzien voor vrouwen en dit ook sneller doen dan andere bedrijven.” Uit de studie blijkt dat dergelijke familiebedrijven gemiddeld vijf directiefuncties aan vrouwen hebben toevertrouwd en aan vier vrouwen de mogelijkheid geven zich op directieverantwoordelijkheden voor te bereiden. 41% van deze ondernemingen beweren dat sinds drie jaar, de vrouwen in de familie meer belangstelling vertonen voor een baan in het bedrijf. 70% (!) van deze familiebedrijven overweegt een vrouw als toekomstige CEO en 30% voorziet vrouwen in directiefuncties. (3) Wat een verschil met de 5% vrouwelijke CEO’s in Fortune 1000 en met een andere studie (Governance and Success, 2015) die vaststelt dat vrouwen 5% van de nieuwe CEO’s vertegenwoordigen in de 2500 grootste beursgenoteerde ondernemingen in 2014! (4) Gedragen de familiebedrijven zich dan als pioniers? Ze bevestigen in elk geval de hoofdrol van vrouwelijke directeurs in de rentabiliteit en de groei van de ondernemingen. Deze bedrijven maken volop gebruik van de ‘toverformule’ van vrouwelijke ‘role models’ in sleutelfuncties, met al wat dit inhoudt van langetermijnvisie en ontwikkeling van een beroepsomgeving waar vrouwen zich goed voelen. (5)
Dichter bij ons, geeft ongeveer een derde van de Belgische familiebedrijven die zich binnen een tijdspanne van 10 jaar op een overdracht voorbereiden, de voorkeur aan een vrouwelijke directeur-generaal. 10 jaar geleden was dit slechts 23%. Daar bestaan twee redenen voor, aldus onderzoekster Diane Arijs. Enerzijds hebben de vrouwelijke leden van de familie meer kansen om de directie van de onderneming over te nemen. Anderzijds beschouwen deze vrouwen het hoe langer hoe meer als haalbaar, omdat ze met een team kunnen samenwerken. De interviews en de enquête tonen aan dat leidinggevende vrouwen zich meer inzetten voor de emotionele samenhang van de familie en beter rekening houden met de interne relaties wanneer beslissingen moeten worden genomen. De betere informatie zorgt voor een hechte familie die meer steun verleent aan de doelstellingen van de onderneming, wat de motivatie voor verder succes nog doet toenemen. De integratie van vrouwen in het management is dus een bijzonder eenvoudige en doeltreffende manier om de duurzaamheid van de onderneming te verzekeren. En andere vrouwen die op hun beurt bedrijfsambities koesteren, worden aangespoord om blijk te geven van leiderschap en meer vertrouwen te hebben in hun bekwaamheden. (6)

Het vertrouwen van vrouwelijke consumenten
Vertrouwen is van groot belang voor de verkoop van een product, voor de overtuigingskracht en voor de reputatie. Onze EARNED BRAND (7) studie van 2016 analyseert de relatie tussen de consument en het merk in 18 categorieën. Hieruit blijkt dat de merken veel kansen verkwisten om de betrokkenheid van de consument te versterken. Spijtig, want deze betrokkenheid gaat gepaard met betere verkoopcijfers en bescherming tegen de concurrentie. Jonge mannelijke consumenten zijn sterker met merken verbonden dan oudere consumenten en vrouwen. Jongemannen van de Y Generation zijn het sterkst aan merken gehecht.
Om het potentieel van een band met een merk maximaal te benutten, moeten de ‘betrokken’ consumenten doorgroeien naar ‘sterk gehecht’. Studies bewijzen dat ‘gehechte’ consumenten hun lievelingsmerk zullen ondersteunen door aankoop, trouw, aanbevelingen en verdediging. Deze sterke band biedt heel wat voordelen: 86% snelle aanvaarding van innovaties, 87% bereidheid om een premium prijs te betalen, 87% aanbevelingen van het merk door het uitsturen en delen van meningen, en 88% verdediging tegen kritiek.
Merken kunnen hun relatie met vrouwelijke consumenten vooral versterken door zich meer in te zetten voor de merkgedragingen die in Edelman Brand Relationship Index minder goed scoren: gerechtvaardigde acties, een sterk verhaal en luistervaardigheid gekoppeld aan selectieve antwoorden.

Het vervolg…
Dit alles is slechts een voorsmaakje van de complexe processen waarmee vertrouwen kan worden verkregen in een omgeving waar het inzamelen van informatie en de beslissingsprocessen democratischer worden, onder andere op het vlak van leiderschap en van het beheer van een steeds actiever consument. Ik verheug me tijdens het IWEC congres talrijke onderneemsters van de ganse wereld te mogen ontmoeten. Ik hoop uit hun verhalen en uit de tijdens hun carrière vergaarde ervaring veel inspiratie te kunnen putten.

Geschreven door Esther Busscher, General Manager, Edelman Brussel

(1) Realizing Europe’s Potential: Progress and Challenges, een Europese Women on Boards (EWoB) studie, in samenwerking met ISS.
(2) Women in leadership. The family business advantage. Een EY verslag van een grootschalige studie van de grootste familiebedrijven ter wereld.
(3) Staying power: how do family businesses create lasting success?, een EY studie, april 2015.
(4) ‘Exclusive: This is the type of business most likely to promote women leaders’, Fortune, 18 juni 2015. Strategy& (vroeger Booz & Co.) Een studie van CEO’s CEO (2015), Governance and Success.
(5) Women in leadership. The family business advantage. Een EY verslag van een grootschalige studie van de grootste familiebedrijven ter wereld.
(6) Leiderschap in familiebedrijven: een gender perspectief. Een doctorale studie van Diane Arijs, Hogeschool-Universiteit Brussel.
(7) Earned Brand, een Edelman studie van 2016 die online 13.000 consumenten in 13 landen analyseert.

HET VAK LEREN - MIJN TIJD BIJ EDELMAN BRUSSEL ALS PR-STAGIAIR

ALGEMEEN, NIEUWS

Toen ik nog public relations studeerde aan de Howest in Kortrijk werd de naam Edelman vaak genoemd tijdens de lessen. Toen ik later afstudeerde, werkte ik eerst voor een IT-bedrijf, maar ik bleef wel zoeken...

Toen ik nog public relations studeerde aan de Howest in Kortrijk werd de naam Edelman vaak genoemd tijdens de lessen. Toen ik later afstudeerde, werkte ik eerst voor een IT-bedrijf, maar ik bleef wel zoeken naar opportuniteiten in de pr-wereld. Het was dan ook met veel plezier dat ik me inschreef voor een stage van 6 maanden bij Edelman Brussel.
Een stage bij Edelman is op geen enkel vlak te vergelijken met een stage in andere bedrijven. Als je er klaar voor bent, en dankzij het kleine maar dynamische pr-team, word je vanaf dag één volledig ondergedompeld en kan je heel wat verantwoordelijkheid krijgen. Je maakt echt deel uit van het team. Naast het traditionele pr-werk kreeg ik ook de kans om ervaring op te doen op het vlak van public affairs. Ik werkte samen met getalenteerde collega’s voor een waaier aan klanten in verschillende sectoren, van levensmiddelen tot technologie en hernieuwbare energie.
Ik ben ervan overtuigd, dat de ervaring die ik bij Edelman heb opgedaan mij in de toekomst van pas zal komen. Ik raad studenten en pas afgestudeerden absoluut aan om zich in te schrijven voor een stage bij Edelman. Niet alleen doe je ervaring op bij een adviesbureau/agentschap, het is ook een kans om je talenkennis te verbeteren. Het team is immers een smeltkroes van verschillende Europese nationaliteiten. De stage heeft ook mijn kijk op de communicatiesector verruimd en mijn professionele ontwikkeling verbreed. Hoewel ik aanvankelijk puur voor pr-werk gesolliciteerd had, zou ik nu wellicht overwegen om in de toekomst in public affairs mijn geluk te zoeken. En wie weet, keer ik op een dag wel terug naar het kantoor in Brussel …

Geschreven door Bert Victor

Please update your browser.

This website requires Chrome, Firefox, Safari or Internet Explorer 9+